Ottův slovník naučný/Horská batterie

Údaje o textu
Titulek: Horská batterie
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 638. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Horská batterie jest dělostřelecké těleso sestavené pro válečné operace v končinách hornatých bez vozových cest, ze zvláštních děl malých, lehkých a rozbíracích, ne vezených, nýbrž nesených soumary: koňmi, mezky nebo osly. Rakouská h. b., jichž jest 14 (11 v Bosně a Hercegovině a 3 v Tyrolsku) skládá se ze 4 děl horských, tvořících dvě dělové čety po 2 kusech. V čas míru má, jelikož nejsou všecky h-ké b. stejně silné, asi 2 důstojníky, 60 mužů, 19 soumarů a v době války 3 důstojníky, 111 mužů a 69 soumarů pode správou setníka. FM.