Ottův slovník naučný/Hodierna

Údaje o textu
Titulek: Hodierna
Autor: Gustav Gruss
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 431. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Hodierna Giovanni B. (* 1597 v Dubrovníku — † 1660 Palermě), arcikněz a mathematik vévody di Palma. Vydal: Mediceorum Ephemerides (Palermo, 1656), v nichž mezi jiným zaznamenal první pozorování immerse (vstupu do stínu Jupiterova) prvního měsíce Jupiterova dne 28. června 1652. Poznal též dispersi světla vzniklou lomem světla hranoly. (R. Wolf, Geschichte der Astronomie str. 403.) Gs.