Ottův slovník naučný/Grand’antico

Údaje o textu
Titulek: Grand’antico
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 419. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Grand’antico [-iko], ital., slove druh napodobeného mramoru. Základní tón jest černý a povrch opatřen širokými bílými žilami a čarami. Při výrobě g-ca nanáší se nejdříve podklad černý, kdežto žíly a čáry bílé dvojnásobně se nanesou. Nejzpodnější černý podklad skládá se ze sádrové mazaniny zbarvené na černo sloninovou černí a terpentinu, druhý nános upraven podobně, ale s použitím černě japanské, a v něm již zakládá se žilování bělobou olovnatou zbarvené, které po krajích štětcem (jezevčíkem) do černého nánosu se rozetře; celek doplní se jemnými bílými liniemi v různých směrech. Po zaschnutí se povrch srovná, shobluje a leští. Fka.