Údaje o textu
Titulek: Grand
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 419. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Grand slove ve stavitelství čelní skluzový kámen stoky, který se osazuje přímo pod záchodovou troubu; má býti zhotoven vždy z kamene neporósního, a korýtko v něm upravené budiž pokud možno hladké, aby se v něm výkaly nezdržovaly. — G. zove se též nádoba, která jest v pivovarství ustanovena za nádržku pro předek či výstřelek, po případě i pro rmut, odkud se čerpadlem (pumpou) na kotel uvádí. Takový g. se upravuje buď z plechu měděného nebo železného, z kamene (mramoru nebo hlazené žuly), anebo se vyzdí a vycementuje. Poslední způsob jest špatný; za krátko se totiž rozpuká a odprýská vrstva cementu, mladinka a pod. vniknou do rozsedlin a pod vrstvu cementovou a mohou se pro pozdější várky státi nebezpečnými, jelikož podobné korýtko důkladně již vyčistiti nelze. G. staví se nad dlažbu v takové výšce, aby se splašky snadně stahovati daly malým kohoutem do podstaveného dřezu. Pro var 100 hl dostačí g. na 10—12 hl. Fka.