Ottův slovník naučný/Filosofaster

Údaje o textu
Titulek: Filosofaster
Autor: Josef Durdík
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. s. 226. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Filosofaster (z řec.), s příhanou se pronášívá, jakožto pafilosof, jenž po filosofu se opičí, zevnější způsoby jeho napodobí a na velikého mudrce si hraje, ač mu k tomu i vloha i učenost schází; člověk mělký, však o důležitých otázkách s důležitou tváři jednající, mudrlant, mudrák, filosofisko – Filosofasterie, bytnost filosofastera, ale i plod jeho, plané povrchní povídání nebo spisování o něčem filosofickém. Dd.