Ottův slovník naučný/Filosof

Údaje o textu
Titulek: Filosof
Autor: Josef Durdík
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. S. 226. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Filosofie

Filosof (z řec.), milovník moudrosti, muž, který si filosofování učinil povoláním životním, odborník či učenec filosofický, mudřec, libomudrc, mudromil, myslitel, mudroslovec, rozumec…, slova to, při kterých všech ten dvojí zřetel vystupuje, totiž k vědění (theorie) a k jednání (praxis). Vzorný obraz, jejž obecný zvyk při tom slově na mysli má, prozrazuje vedle učenosti předpokládané patrně rysy mudrce stoického: ušlechtilé smýšlení, pevné zásady, nestrannost, spravedlivost a povznešenost nad ústrky všedního života. Viz Filosofie. Dd.