Ottův slovník naučný/Fiduciární jednání právní

Údaje o textu
Titulek: Fiduciární jednání právní
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. s. 176. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Fiduciární jednání právní činí, kdo převádí na druhého (fiduciáře) právo věda, ze jemu tím svěřuje větší právní moc, nežli vyžaduje účel, ke kterému se nese úmysl stran, ale s vyslovenou důvěrou, že nabyvatel užije právní moci pouze k onomu účelu. Právním jednáním takovým byla římská fiducia (v. t.). V dnešním právním životě náleží sem převod vlastnictví nebo cesse k pojištění pohledávky, postup pohledávky k vymáhání jejímu, plná indossace k zástavě, inkassu a pod. Z fiduc. jednání vzchází fiduciářovi to plné právo, které se tím neb oním druhem právního jednání převádívá; stane se tedy vlastníkem, obecným nebo směnečným věřitelem, nemá však práva toho užiti k jinému než určenému účelu. Tato povinnost fiduciářova jest však pouze obligační. Poruší-li ji fiduciář, má to pouze v zápětí, že jest převodci (fiduciantovi) zavázán k náhradě škody. Hý.