Ottův slovník naučný/Dovolenec

Údaje o textu
Titulek: Dovolenec
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 895. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Dovolenec, příslušník vojska, námořnictva hlavně ze souboru prostého mužstva, úřadník a pod. dlící na dovolené. V rak.-uherském vojsku pozemském i námořním sluje d-ncem nejvíce každý vojín na dovolené trvalé mezi odbytou službou presenční 3letou a přesazením do zálohy. FM.