Údaje o textu
Titulek: Doksy
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 773. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Doksy
Související články ve Wikipedii:
Doksy (okres Kladno)

Doksy: 1) D. (Hirschberg) město a fid. panství v Čechách, hejt. a okr. Dubá (9 km vých. ; 283 d., 1936 ob. n., 12 č. (1890), far. chrám sv. Bartoloměje, radnice s věží, 6tř. škola, opatrovna městská, zámek s kaplí sv. Kříže a rozsáhlým parkem, špitál s kaplí sv. Jana, pošta, telegraf a stanice České severní dráhy, panský lihovar, dvůr, cihelna, továrna na smůlu a čeřící třísky, 2 mlýny, a pískovcové lomy. Veliký rybník pod zříceninami Bezděze. Tu a v okolí klassická naleziště rybničných a rašelinných rostlin. Panství majetníkem Ar. hr. Valdštein. D. náležely za nejstarších časů nepochybně komoře královské, v XVI. stol. dostaly se v držení pánů Berků z Dubé. Václ. Berkovi z Dubé byly z trestu statky konfiskovány a D. prodány r. 1622 Ad. hr. zValdšteina. Po smrti Albrechta z Valdšteina spadly opět na komoru královskou; konečně roku 1680 dostaly se opět v držení rodu Valdšteinského. Kdy D. na město byly povýšeny, nevíme, ale jisto, že již v pol. XV. st. jmenují se mezi městy českými. Znak městský (vyobr č. 1197.) představuje červený štít, v němž zpodní čásf tvoří úžlabí se dvěma skalisky; na každém skalisku stříbrná čtverhranná věž a z okna levé věže vyskakuje jelen. — 2) D., Dokzy (Dokes), ves t., hejt. Smíchov, okres a pošta Unhošt (7 km sz.) fara Družec; 90 d., 749 obyv. č. (1890).