Ottův slovník naučný/Comité international des poids et mesures

Údaje o textu
Titulek: Comité international des poids et mesures
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 548-549. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Mezinárodní výbor pro míry a váhy

Comité international des poids et mesures [ko-e͡nternasionàl de poa e mesýr], mezinárodní komité měr a vah, jest výbor ustanovený mezinárodní smlouvou pařížskou ze dne 20. kv. 1875, složený ze 14 zástupců súčastněných států, který bdí nad tím, aby pravzory metru a kilogrammu se shodovaly a pověřeny byly, aby konána byla občasná srovnání vzorů měr jednotlivých států se vzory mezinárodními, a aby tyto poslední pečlivě a bezpečně uloženy byly. C. toto jest orgánem mezinárodním; práce výkonné obstarává kancelář, sestávající z ředitele a několika zřízenců. Tkl.