Ottův slovník naučný/Bibere graeco more

Údaje o textu
Titulek: Bibere graeco more
Autor: Karel Cumpfe
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 4. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bibere graeco more (lat.), popíjeti dle řeckého obyčeje při pitce, kteráž hned po jídle nebo později večer někdy i v jiném domě u přátel se pořádala a často až do noci se prodlužovala (comissatio). Hosté pili dle určitého řádu: věnce z miříku, fial i růží a vonné masti rozdávány a kostkami zvolený náčelník či předseda pitky stanovil poměr, ve kterém voda k vínu má se přimísiti, jakož i míru, kterou třeba bylo vypiti. Kdo připil druhovi, podal mu číši oslovuje ho, a ten musil ji vyprázdniti; též pronášeny zvučné přípitky a připíjeno na zdraví, při čemž tolik číšek (cyathus, asi 0,045 litru) bylo vyprázdniti, kolik písmen obsahovalo jméno slavené osoby. Obyčej ten sváděl snadno k nestřídmosti; rozjaření hosté vybízejíce se ke vzájemným přípitkům zaměnili někdy malé číšky s objemnějšími poháry, smísili méně vody a vyprazdňujíce nádoby jedním douškem klesali nejednou přemoženi jsouce vínem. Cfe.