Ottův slovník naučný/Bibere ad numerum

Údaje o textu
Titulek: Bibere ad numerum
Autor: Karel Cumpfe
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 4. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bibere ad numerum (lat.), píti do počtu, vztahuje se k obyčeji Římanů vypiti najednou určitý počet číšek (cyathů) z jednoho poháru. Cfe.