Ottův slovník naučný/Bharata

Údaje o textu
Titulek: Bharata
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 939. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bharata, jméno různých reků hrdinné poesie indické; B.-múni (t. j. moudrý), dle podání tvůrce umění dramatického u Indů dle zásad, jež obdržel od Brahmy, Šívy a Durgy. Zásady své vyložil v knize nadepsané Gandharvaveda nebo Nátijaveda, zachované rukopisně, posud však nevydané. Kniha dělí se na 36 oddílův i jest pravou encyklopaedií umění divadelního, jež těší se posud velké vážnosti u Indů. Jedná nejen o divadle a hrách divadelních, nýbrž i o hudbě, tanci, mimice, slohu, rhythmice a j. Některé kapitoly přeložili Hall a Regnaud. Dk.