Ottův slovník naučný/Bhanrer

Údaje o textu
Titulek: Bhanrer
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 939. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bhanrer, horský hřbet ve Vých. Indii, v okrese džabálpurském, v jižní části pohoří Vindhije. Podlé něho nazvány v indické geologii jisté vrstvy, z nichž se tento skládá a které i jinde se vyskytují, tvořící vrchní čásť soustavy vrstev vindhijských, vrstvami bhanrerskými. Jsou to staré pískovce a břidlice, s podřízenými vápenci (bez zkamenělin); má se za to, že jsou palaeozoické, a podlé nejnovější klassifikace snad odpovídají devonu. Fl.