Ottův slovník naučný/Bethesdá

Údaje o textu
Titulek: Bethesdá
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. s. 903. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bethesdá (dům milosti), jméno rybníku u Ovčí (bravné) brány jerusalemské, s přílivem a odlivem a léčivou mocí. Dle Jana 5., 2. leželo zde množství chorých a mrzáků čekajících přílivu, nebo kdož tam nejprve sstoupil, po tom zkormoucení vody uzdraven býval od kterékoli nemoci. Rybník tento dlužno hledati v nádržce vodní u kostela sv. Anny severně od rybníku Isráélova (birket Isráíl), ač obyčejně vyschlý tento rybník sám na B-du se vykládá. Dk.