Ottův slovník naučný/Bethesda

Údaje o textu
Titulek: Bethesda
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha: J. Otto, 1890. s. 903. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bethesda, městečko carnarvonského hrabstvi ve Walesu, na Ogwenu, 8 km od Bangoru; poblíže jeho penrhynské křidlicové lomy (největší celé Britannie), které zaměstnávají 3000 dělníkův a vydávají ročně 70.000 tun křidlice. Obyv. 6890 (1881).