Ottův slovník naučný/Bakalaharové

Údaje o textu
Titulek: Bakalaharové
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 112. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bakalaharové (Balalové) je souborný název různých kmenů bečuánských, roztroušených po stepích kalaharských zároveň se Křováky, s nimiž sice namnoze se misí, ale při tom drží se houževnatě zvyků svých, orby, chovu dobytka a pod., a též vnějškem svým od nich se liší. Kř.