Údaje o textu
Titulek: Baily
Autor: Václav Rosický, Gustav Dörfl
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 98. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Baily [béli]: 1) B. Francis, nar. 28. dub. 1774 v Newbury (Berkshire, zemř. 30. srpna 1844 v Londýně. Byl původně kupcem. Později oddal se studiu hvězdářství a jsa velmi zámožným obětoval značné peníze na povznesení této vědy. Oběti jeho a píle přinesly hvězdářství značný užitek. Londýnská společnost hvězdářská zvolila jej svým předsedou. R. 1822 uveřejnil své dílo: Astronomical tables and remarks for the year 1822; po něm následoval r. 1827 bohatý seznam hvězd pásma zvířetníkového: General catalogue of nearly 3000 principal fixed stars; r. 1829 pak podobný seznam 564 hvězd, jež Flamsteed pozoroval, které však v jeho katalogu nebyly obsaženy. Ještě větší důležitost mělo kritické vydání pěti starých katalogů: Ptolemaiova, Ulugh Beigha, Tychona Brahe, Halleye a Hevelia. Roku 1843 uveřejnil výsledky svých pokusů, ustanoviti průměrnou hutnost země: Experiments for determining the mean density of the earth dle methody Cavendisheovy. K velikému katalogu britické společnosti (British Association Catalogue-B. A. C.) napsal předmluvu a podal důležité příspěvky k životopisu Flamsteeda: Account of John Flamsteed, the first astronomer-royal (Londýn, 1835—37). Dále vydal Lalandeův hvězdní katalog. — B. vydal také některé důležité spisy národohospod., týkající se annuit, úrokův a pojišťování: The doctrine of life annuities and insurances (Londýn, 1810); The doctrine of interest and annuities (t., 1808); Tables for the purchasing and renewing of leases (t., 1802). Vrn. red.

2) B. Edward Hodges, znamenitý sochař angl. (* 1788 v Bristolu — † 1867 v Londýně). Vzdělal se pod Flaxmannem, dobyl r. 1811 zlaté medaille (sousoším Herkula) a r. 1821 stal se členem akademie vystaviv před tím Evu, jedno z nejlepších svých děl. Krom četných soch a poprsí zdobících veřejné budovy londýnské (bas-reliefy na Mramorovém oblouku v Hyde-Parku, Nelsonův pomník na Trafalgar Squareu, socha Roberta Peela v Manchestru a jiné) vynikají zvláště práce Eva u studánky, Mateřská láska, Děvče před koupánímGracie. Df.