Ottův slovník naučný/Bailundové

Údaje o textu
Titulek: Bailundové
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 98. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bailundové, kmen kaferský ve vnitrozemí africkém, mezi Kunenou a Kongem. Fysicky jsou vyvinuti značně, nikoli však duševně. Žijí co nejprostěji; práci (polní) obstarávají ženy, muži zahálejí. Živí se skoro jen prosem a maniokem. Kř.