Ottův slovník naučný/Babingtonit

Údaje o textu
Titulek: Babingtonit
Autor: Jan Hejtman
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 13. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Babingtonit, nerost triklinický; malé sloupkovité krystalky jsou buď narostlé nebo tvoří shluky paprskovitě stébelnaté. Jest černý a jen v tenkých lístcích průsvitný, trichroitický a sklově lesklý. Tvrd. = 5.5 — 6, hust. = 3.4; dle rozboru chemického obsahuje 9 RSiO3 + (Fe2) Si3O9, při čemž R = Ca, Fe, Mn; žíhán dává perlu hnědočernou, lesklou a magnetickou; kyseliny v něj nepůsobí. Naleziště: Baveno, Arendal v Norvéžsku. Hjn