Ottův slovník naučný/Babú

Údaje o textu
Titulek: Babú
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 16. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Babú, slovo v Indii, alespoň v Bengálu a v sev.-záp., velmi často užívané, jest u hindův obecně výraz úcty k některým osobám, jako asi naše Vašnosti nebo pane. V Kalkuttě b. znamená domorodce většího vzdělání. tedy osoby zaměstnané v úřadech, jež mluví a píší anglicky, též obchodníky a jiné. Také oproti Evropanům užívají hindové někdy tohoto slova. Fl.