Ottův slovník naučný/Astrapofobie

Údaje o textu
Titulek: Astrapofobie
Autor: Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 926. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Astrapofobie (z řec.), strach před bleskem, v některých případech bývá příznakem agorafobii (v. t.) podobným, ač namnoze nelze jej zváti zjevem chorobným. Peč.