Ottův slovník naučný/Arciszewski

Údaje o textu
Titulek: Arciszewski
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 611. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Krzysztof Arciszewski (polsky)

Arciszewski Krzysztof, znamenitý válečník polský (* 1592 — † 1656). Nar. ve vsi Rogalině, byl poslán ke dvoru knížete Krištofa Radziwiłła, polního hejtmana litevského, s nímž podnikal své první vojenské výpravy proti Tatarům a Švédům. Vrátiv se domů a shledav, že rodina jeho nespravedlivou pří připravena skorem o veškerý majetek, zabil původce toho; aby pak unikl soudnímu stíhání (dle jiných pro své náboženské přesvědčení), opustil vlasť a roku 1622 vstoupil do vojska hollandského. Navštěvoval zároveň akademii v Lejdě, a Krištof Radziwiłł užíval i tehdy služeb A-kého v různých politických záležitostech. Následkem toho žádal král Sigmund III. za jeho vydání. Hledě vyváznouti z tohoto nebezpečí vstoupil A. do franc. vojska. Po skončené válce vrátil se opět do Hollandska, načež r. 1629 odplul s holl. vojskem do Brazilie proti Portugalcům. Vynikl udatností a rozvahou, pročež r. 1631 jmenován velitelem tvrze Orange na ostrově Itamarace. Pověst o slavných vojenských činech jeho došla i do Polska, a král Vladislav IV. snažil se přiměti jej k návratu. Avšak když r. 1633 A. přibyl do Haagu, Hollanďané povýšivše jej za plukovníka svěřili mu vrchní velitelství a řízení nejdůležitějších operací válečných proti Španělům a Portugalům, což bylo příčinou, že vrátil se do Brazilie. Roku 1634 dobyl A. Paráhyby, rok na to tvrze Arrajalu a hradu Nazarethu a r. 1636 u Perifuera porazil Španěly. Mimo to vystavěl četné tvrze a opevňoval města, jako Pernambuco, Rio Janeiro, Baju a j. Ale když vrchním velitelem učiněn Jan Moric hrabě Nassavský, bez ohledu na zásluhy A-kého, opustil tento r. 1637 Brazilii, chtěje vrátiti se do Polska. Přibyv do Amsterodamu byl přijat s velikou slávou, k poctě jeho ražena velká medaille i byl jmenován generálem dělostřelectva. Nemoha takto odmítnouti žádost, aby zůstal ve službách hollandských, vrátil se r. 1639 opět do Brazílie. Ale s Moricem Nassavským nemohl docíliti shody i vzdal se konečně činnosti v holl. vojsku a r. 1645 vrátil se do Polska, kde byl jmenován gen. dělostřelectva. V této hodnosti staral se horlivě o zřízení arsenálův a prováděl energicky ve vojsku potřebné opravy. Ve válkách za krále Jana Kazimíra měl činné účastenství. R. 1648 za kozáckých nepokojů byla mu svěřena obrana Lvova a opevnění hradu Zbaraže. A. zůstavil několik spisů, z nichž nejdůležitější jest lat. traktát o dělostřelectvu a list zaslaný z Amsterodamu králi Vladislavovi IV. Také verše skládal. Podrobný životopis A-kého vydal F. M. Sobieszczański (Varšava, 1840).