Ottův slovník naučný/Aquillius Gallus

Údaje o textu
Titulek: Aquillius Gallus
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 561. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aquillius Gallus právník římský, žil za časů Caesarových a zabýval se hlavně jako praetor (r. 66 př. Kr.) činností praktickou, z níž se nám dochovala ukázka ve formuli pro civilní žalobu z jednání lstivého (actio de dolo malo) a pro zvláštní druh stipulace, zv. stipulatio Aquilliana (viz Adpromissor). Kr.