Ottův slovník naučný/Adpromissor

Údaje o textu
Titulek: Adpromissor
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 231. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adpromissor (lat.) slul dle řím. práva, kdo na se vzal cizí dluh jakožto vedlejší (akcesorní) dlužník pomocí zvlášť utvářeného slibu ústního (stipulace), kterýž nazván byl stipulatio Aquiliana. Adpromisse dělila se opět na tři druhy, a to podle toho, jakých slov se při stipulaci užívalo: totiž na sponsio, fidepromissio a fideiussio. V justiniánském právě tento rozdíl úplně vymizel. Kr.