Ottův slovník naučný/Aquae pluviae arcendae actio

Údaje o textu
Titulek: Aquae pluviae arcendae actio
Autor: Josef Čermák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 557. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aquae pluviae arcendae actio (lat.), v řím. právu žaloba pro bránění vodě dešťové. Nikomu nebylo dovoleno změniti jakýmsi zřízením (opus) přirozený odtok dešťové vody ke škodě sousedního hospodářského pozemku, leč že se tak dělo k rozkazu úřadu nebo pro lepší vzděláváni pole. Jinak byl majetnik (též uživatel) poškozeného pozemku oprávněn žádati na majetníku (neb uživateli) pozemku škodícího za uvedení v předešlý pořádek a náhradu škody za dobu sporu; jestli však škůdce zatím postoupil pozemek někomu jinému, mohl pouze žádati, by nový majetník dovolil uvedení v předešlý pořádek. Viz Dig. XXXIX., 3. a Burckhard, Actio aquae pluviae arcendae (1881). Čk.