Ottův slovník naučný/Aluminiový bronz

Údaje o textu
Titulek: Aluminiový bronz
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 25. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aluminiový bronz jest slitina aluminia (Al) s mědí (Cu). Slitina ta má největší význam technický ze všech slitin aluminia. Teprve slitiny mající více než 90 % mědi hodí se k pracím průmyslu uměleckého. Slitiny ty, jež poprvé připravil Percy r. 1855, jsou tvrdé, pevné, nicméně i výborně tažné, nanejvýš schopné politury a honosí se barvou, kteráž se rovná barvě zlata. Vzdorují vlhkosti, vodě i roztokům solným. Připravuje se pak a. b. tím způsobem, že čistá (nejlépe galvanicky sražená) měď slévá se přímo s aluminiem; jiné lacinější způsoby viz čl. Aluminium. Bronz získaný nutno několikráte přetavovali, aby pozbyl své křehkosti. Nejvíce upotřebují bronzu chovajícího 10 % Al na 90 % Cu. Slitina ta jeví veliký odpor oproti přetržení, jest velmi pevná, poskytuje litím zboží dokonalé, vyplňujíc formy i neproměňujíc nápadně objem svůj při tuhnutí. Možno ji váleli v plechy, rýti do jejího povrchu, i vůbec velmi snadno ji spracovati. Ke spájení a-vého b-u doporučuje se obyčejná pájka cínová smíšená s málo amalgamem zinkovým, anebo jest dobře, povrch bronzu pomědili galvanicky; na mědi pak už drží měkká pájka pevně. A-ého b-u používá se k hotovení předmětů klenotných, uměleckých, avšak i potřebě domácí sloužících. Aluminium přidává se k bronzům i mosazům, čímž prý vlastnosti slitin těch valně získají. Rn.