Ottův slovník naučný/Als

Údaje o textu
Titulek: Als
Autor: Arnošt Vilém Kraus, Fp.
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1. Dostupné online.
Licence: PD old 70
PD old 100
Heslo ve Wikipedii: Als (ostrov)

Als (něm. Alsen), pruský ostrov v malém Beltu mezi šlesvickým poloostrovem Sundewittem a ostrovem Fynem; od onoho jest oddělen hlubokou Alskou úžinou (A.-Sund), nejvíce 4 km, u Sönderborgu, kdež vede přes ni lodní most, 260 m širokou. A. má na 312 km² 25.000 obyv., skoro veskrze Dánů, a města Sonderburg, Augustenburg, Nordborg, z nichž jen první jest významnější, avšak Sonderburg jest hl. místem ostrova. A. jest dobře vzdělán, uvnitř pahorkatý, úrodný, na východní straně má zvláště pěkné lesy. Svou polohou stal se důležitým v dějinách, zvláště válečných. A., podobně jako protilehlý poloostrov Sundewitt, hostil za starodávna nejspíše severní výstřelky slovanských Vagrů, kteří se zde s Dány stýkali, Nejstarší vzpomínka, patrně k tomuto ostrovu se vztahující, jest z r. 815, kdy za rozbrojů o trůn dánský stanulo zde vojsko dánské pod syny Gotfriedovými, kdežto na protilehlé pevnině leželo spojené vojsko saské a bodrcké, pomáhající Haraldovi. Ale k bitvě nedošlo. Spojenci zpustošivše okolí vrátili se. V l. 1131—58 často sem vpadali Vendové, pak byl příčinou sporů mezi králi dánskými a vévodami šlesvickými. Ve válce r. 1848 používali Dánové A-u za hlavní oporu svých podniků a r. 1864 opustivše Danevirk dne 5. února obsadili A. Dne 29. června byl ostrov vzat útokem Prusů pod Herwarthem, kteří přeplavivše se přes úžinu na člunech dobyli i Sonderburgu. Nyní stará opevnění jsou ještě rozmnožena a sesílena. Ks. Fp.