Ottův slovník naučný/Alquifoux

Údaje o textu
Titulek: Alquifoux
Autor: Eduard Hořovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alquifoux [alkifú], Alquifou neb Alquifux (něm. Glasurerz neb Hafnererz), jest čistý, celistvý a jalový (t. j. stříbra neobsahující) leštěnec olovný (galenit), kteréhož se pod tímto jménem upotřebuje ku polévání č. glasurování hrnců hliněných, pročež se česky též hrnčířský leštěnec nazývá. Hký.