Ottův slovník naučný/Alkippé

Údaje o textu
Titulek: Alkippé
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 990. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alkippé Ἀλκίππη, jméno několika héróin řeckých, z nichž důležitější jest A., dcera boha Area a Aglaury, dcery Kekropovy. Když Hallirhotios, syn boha Poseidóna, A-pě násilí učinil, Arés ho zabil, načež zodpovídav se z toho před božským soudem, tehdy poprvé na Aréopagu zasedajícím, prohlášen nevinným. – Paucker pokládá A-pu tuto za původní nymfu léčivého pramene v athénském Asklépieiu (Abhandl. der Curländ. Ges., seš. 4., roč. 1848: Alkon der Heros der paeonischen Heilkraft); srv. L. v. Sybel; Asklepios und Alkon (Mittheilungen des arch. Instituts in Athen r. 1885, str. 97 a n.); Preller, Griech. Mythol. (3. vyd.) 1, 268. Dnl.