Ottův slovník naučný/Alkifrón

Údaje o textu
Titulek: Alkifrón
Autor: Karel Cumpfe
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 889. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Alkifron

Alkifrón, vynikající sofista a rhétór řecký; byl buďto vrstevníkem Lukianovvm, nebo žil později až ve třetím století po Kr. Literární svou činností náleží do četné třídy tak zvaných epistolografů, totiž skladatelů smyšlených listů, v nichžto život a konání celých tříd lidí vylíčeny jsou uhlazenou a řečnickými okrasami vyzdobenou řečí. Od A-a zachovalo se 118 listů ve 3 knihách, vynikajících půvabnou formou, kteráž upomíná na nejlepší vzory mluvy attické. Líčí se v nich mravy a zvyky rozličných stavů, zejména rybářů, rolníků, parasitů a hetér; jeviště jejich položeno nejvíce do Athén nebo okolí; časem spadají v dobu po Alexandru Velikém. A-ovy listy, v nichž patrny jsou stopy nové komédie, jsou důležity ku poznání kulturních poměrů oněch dob. Vydal je Seiler v Lipsku 1853 a podruhé 1856, Meineke tamtéž r. 1853. Cfe.