Ottův slovník naučný/Alkidamas z Elaie

Údaje o textu
Titulek: Alkidamas z Elaie
Autor: František Drtina
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 889. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alkidamas z Elaie byl sofista a rhétór ze školy Gorgiovy. Od ostatních sofistů různil se hlavně názory svými o povaze otroctví, jež snad prvý v Řecku prohlásil za instituci nespravedlivou. V řeči totiž, kterou proslovil proti Sparťanům na podporu Messénska od Epameinóndy znovu zřízeného, vykládal význam práva přirozeného a nepřirozenost i nespravedlnost otroctví odchyluje se tak naprosto od všeobecného tehdy názoru hellénského, hájeného zvláště též v Aristotelově »Politice«, dle něhož přirozenou povahou mnozí lidé k otročení jsou předurčeni. Zachována jsou z řeči té významná slova: »Bůh zajisté jako svobodné všechny na svět propustil; nikoho otrokem přirozenost neučinila«. (Schol. k Arist. Rhet. I., 13. p. 1373b, 18.) Filosofického rázu byly asi též jeho chvála bohatství a chvála smrti. Mimo skrovné zlomky není z jeho řečí nic zachováno; neboť obě řeči, jež nyní jeho jméno nesou, totiž »Odysseus proti Palamédovi« a »O sofistech«, najisto jsou podvrženy. – Vahlen, Der Rhetor Alkidamas, Vídeň 1864 (Sitzungsberichte d. Wiener Akad. Hist.-phil. Cl. XLIII., str. 504. a n.). Dna.