Údaje o textu
Titulek: Alkan
Autor: Ladislav Dolanský
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 887. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alkan Charles Henrique Valentin (vl. Morhange) nar. 30. list. 1813 v Paříži, stud. na konservatoři u Zimmermanna klavír a theorii a věnoval se pak komposici a vyučování, vystupuje tu i tam též veřejně jako virtuos. Napsal mnoho skladeb pro klavír (praeludia, étudy, pochody. koncert, sonatu), z nichž Fétis chválí hlavně Études caprices (čásť jich věnována jest Lisztovi) a 12 étud věnovaných Fétisovi. Ačkoli v jeho komposicích jeví se dosti fantasie a smyslu pro ušlechtilou krásu, přece jest hudba jeho celkem nepřístupna a tudíž i málo známa. Zemř. 29. bř. 1888. Dý.