Ottův slovník naučný/Alkalická zeleň

Údaje o textu
Titulek: Alkalická zeleň
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 884–885. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alkalická zeleň jest jedno z barviv vznikajících okysličením benzylovaných anilinů, difenylaminu a jejich homologů, zvláště pak sulfonovaných, SO3H skupinou opatřených, látek těch. Nověji jest v obchodu zelené barvivo upravené zbenzyldifenylaminu (C6H5)2N(C7H7) okysličením chloranilem aneb kyselinou arseničnou. Pomocí kyseliny sírové vnáší se v ně zbytek SO3H, a soli žíravin této kyseliny slují viridin aneb a. z. Hedvábí i vlnu barví v lázních slabě alkalických. Rn.