Ottův slovník naučný/Aljbickij

Údaje o textu
Titulek: Aljbickij
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 882–883. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Aljbickij: 1) Vasilij Ivanovič, ruský technik, bratr básníka Ivana Aljbického, nar. 1850, stud. na ústavě technologickém v Petrohradě. Vystudovav ponechán v hodnosti inženýra technologa na témž ústavě, aby připravil se k úřadu professorskému. R. 1878 poslán byl na výstavu pařížskou, r. 1882 podrobil se na universitě petrohradské zkoušce na stupeň kandidáta fysickomathematických nauk. R. 1885 přednášel A. na petrohradském ústavě technologickém grafickou statiku, následujícího roku jmenován pak professorem mechaniky na charkovském technologickém ústavě. A. jest autorem několika cenných knih a statí, jež ponejvíce psány byly jako rukověti k jeho přednáškám technickým.

2) A. Petr Michajilovič, lékař ruský, docent na lékařské akad. vojenské v Petrohradě. Narodil se roku 1853 v Pereslavle Záleském, v gub. vladimirské. Vzdělal se v rodišti, pak v duch. semináři vladimirském, odkud r. 1872 vstoupil do lék. – chirurg. akademie v Petrohradě. Ukončiv studia lékařská sloužil jako vojenský lékař od r. 1877–1878 při posádce dunajské. Po válce přidělen byl k vojenské nemocnici. R. 1880 vystoupil ze služby vojenské, načež r. 1882 lékařským odborem minist. vnitřních záležitostí povolán byl na vojenskou akademii lékařskou v Petrohradě. R. 1884 povýšen byl na doktora lékařství, r. 1885 jmenován prosektorem akademie při kathedře všeobecné a experimentální pathologie. R. 1886 ustanoven byl soukromým docentem a ještě téhož roku řádn. prosektorem. Vědecké práce A-kého jsou: O vlijaniji kislorodnago golodanja na azotistyj obměn vesčestv v životnom organizmě. Petr. 1884; Obměn peščestv v žirotnom organizmě pod vlijanijem gazovoj sredy bogatoj uglekislotoju ve »Vračě« 1885, č. 34.; Neskoijko opytov opredělenija vodoroda i uglevodorodov, vyděljajemych krolikami ve »Vračě« 1886, č. 18.