Ottův slovník naučný/Algeciras

Údaje o textu
Titulek: Algeciras
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 585. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Algeciras

Algeciras, Algeziras (arab. al-džezíra, ostrov), okresní město ve špan. prov. cadizské (v Andalusii), na záp. pobřeží zálivu t. jm. (Bahia de A.), naproti Gibraltaru, místo přívětivé a pěkně stavěné, někdy též »Starý Gibraltar« zvané, sídlo generálního a námořnického velitele pohraničného okresu proti Gibraltaru (Campo de S. Roque a C. de Gibr.), s dosti dobrým přístavem, jenž jest stanicí středomořského loďstva španělského opevněn jsa několika pevnůstkami; provozuje čilý obchod pobřežní a má 12.465 obyv. (1878). Nemajíc žádné vody pramenité zásobuje se pitnou vodou po dlouhém vodovodu. Vyváží se odtud uhlí a měď. A. byla prvním místem, k němuž r. 711 Arabové přistali, a drželi je až do r. 1344, kdy v březnu po dvacetiměsíčním obléhání dobyl ho Alfons XI. Roku 1801 svedeny zde dvě námořní bitvy: v první 6. čce zvítězili Francouzi, v druhé dne 12. čce Angličané.