Ottův slovník naučný/Algebraický vzorec

Údaje o textu
Titulek: Algebraický vzorec
Autor: Václav Řehořovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 585. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Algebraický vzorec slove zejména výraz, jímž vyjadřuje se po algebraicku vztah mezi některými veličinami prostorovými, na sobě závislými. (Vzorce takové viz při článcích Trojúhelník, Čtyřúhelník, Kruh aj.) Jinak nazývají vůbec a-kým v-rcem rovnici naznačující, jak veličina vyjadřuje se veličinami, na nichž závisí. Na př. vzorec pro kořeny rovnice kvadratické , je-li rovnice ta . St.