Údaje o textu
Titulek: Alfius
Autor: Antonín Gottwald
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 835. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alfius jest jméno mnohých v římské literatuře proslavených mužů. A. Flavus z doby Augustovy byl slavným řečníkem; A. Avitus psal římské dějiny Libri excellentium virorum v jambických dimetrech, z nichž některé Priscianus uvádí; A. Flavus, erotický elegik, jehož svědectví Plinius N. h. VIII. 25. se dovolává; posléze A., spisovatel války karthaginské, jenž žil před Augustem a u Festa se připomíná. Vossius a jiní shrnuli vše to na jediného A-a Flava Avita, jenž prý žil za Augu sta a Tiberia. (Veterum histor. Rom. reliquiae vyd. Teubner.) Gd.