Údaje o textu
Titulek: Alfés
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 834. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alfés (Alphes, Alphesi = z Fésu) Isak ben Jakob, slavný rabbí (* 1013 – † 1103). Rodem z tvrze Chamad poblíž Fésu, učil dlouho v tomto městě talmúdu. U vysokém věku následkem jakéhosi sporu byl nucen uprchnouti do Španěl, přednášel tu nejprve v Kordově, později v Luceně, kde i zemřel. Velikého jména mezi souvěrci svými nabyl svým kompendiem talmúdu, kterého do té doby se užívá. A. ve spracování svém zachovával úzkostlivě všecka rčení v talmúdu a mišně obvyklá, přednášené věty opatřil důvody a vynechal vše, co během času pozbylo praktické ceny, tak na př. předpisy o chrámě, obětech a pod., proto nazvána práce jeho malý talmúd. Dílo to vydáno velmi často: poprvé r. 1501 v Cařihradě, jiné vydání, které se též vysoce cení, vyšlo r. 1554 v Sabionetě; toto je základem všech četných pozdějších vydání. Také několik rukopisů na různých místech se zachovalo.