Ottův slovník naučný/Alexandra Něvského řád

Údaje o textu
Titulek: Alexandra Něvského řád
Autor: Vavřinec Josef Dušek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 810. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Řád sv. Alexandra Něvského

Alexandra Něvského řád, založený císařovnou Kateřinou I. (1725) na památku přenesení ostatků sv. Alexandra Něvského z Vladimiře do lavry Alexandroněvské v Petrohradě, jest dle stáří třetí řád ruský. Uděluje se úředníkům vojenským od generálmajora počínajíc nebo politickým stejné třídy. Znamením řádu jest zlatý, červeně emailovaný osmiramenný kříž, v jehož středu jest obraz sv. Alexandra Něvského v zlatém brnění na koni. Nápis na něm jest Za trudy i otečestvo. V rozích jsou čtyři zlatí dvojhlaví orlové. Řád nosí se na široké červené stuze, visící přes levé rameno k pravému boku, vedlé osmiramenné stříbrné řádové hvězdy na levé straně prsou s písmeny A. N., nad nimiž je červený knížecí klobouk se stříbrnou obrubou. Dšk.