Ottův slovník naučný/Alexandra

Údaje o textu
Titulek: Alexandra
Autor: Vavřinec Josef Dušek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 809–810. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Alexandra Pavlovna
Související články ve Wikipedii:
Šarlota Pruská (1798–1860)

Alexandra: 1) Viz Kassandra a Lykofrón.

2) A. Olgerdovna, vlastní sestra Vladislava Jagełła, krále polského, vynikala neobyčejnou sličností tváře i vzrůstu a milujíc srdečně bratra svého dovedla zjednati si naň veliký vliv. Roku 1387 provdána byla za Ziemka IV. (Zemovíta), knížete mazoveckého, aby mocný tento pán připoután byl úže k Jagełłovi; věnem dostala zemi Belzskou, která zůstala 75 let v rodě mazoveckých knížat. S manželem svým sdílela i náklonnost k řádu Německých rytířů, což ovšem nemohlo jí zjednati mnoho přátel v panstvu polském. R. 1412 provdala dceru svou Cecilii či Cymbarku, pannu neobyčejných vnad a síly, Arnoštovi, vévodovi rakouskému, roku pak 1417 způsobila sňatek bratra svého Vladislava s Alžbětou Granovskou. Zemovít IV. zemřel r. 1426 jsa poslední dobou ve sporu s králem, a A. pohřbila jej s královskou nádherou, načež odebrala se do Krakova, kde se syny svými holdovala králi Vladislavovi. Porodila manželu svému pět synů (Trojdena, Alexandra, Zemovíta V., Vladislava a Kazimíra) a pět dcer (Cymbarku, Ofku, Emilii, Annu a Kateřinu), všecky neobyčejné krásy a síly tělesné.

3) A. Pavlovna, nejstarší dcera cara Pavla Petroviče a Marie Fedorovny, nar. 29. července 1783 v Petrohradě. zemř. 4. března 1801 v Budíně. Vynikala neobyčejnou krásou a zálibou v nové literatuře ruské. Sama r. 1796 vydala v »Muze« dva překlady: Bodrosť i blagodějanije odnogo krestjanina a Dolg člověčestva. Kateřina II. chtěla ji provdati za švédského prince, který v srpnu 1796 přišel do Petrohradu, ale vyjednávání se rozbilo. V únoru 1799 byla A. zasnoubena s arcivévodou Josefem, bratrem císaře Františka I., v říjnu slavena v Gačině svatba. Po půldruhém roce však zemřela A. 1 pochována jest ve vsi Uromě u Budína v novém kostele ruském.

4) A. Feodorovna, cís. ruská, dcera krále pruského Bedřicha Viléma III. (* 12. čce 1798 – † v Carském Sele 31. října 1860). R. 1817 zasnoubena byla s velkoknížetem Mikulášem Pavlovičem a 13. čce byla mu oddána. Když Mikuláš stal se císařem (1826), stala se ochraňovatelkyní rozličných ústavů vzdělavacích a lidumilných. Byla po celý život chabého zdraví; r. 1845 žila některý čas v Nizze a Palermě a byla tu pro svou blahočinnost u veliké úctě obyvatelstva. Pochována jest v Petropavlovském chrámě vedlé svého manžela. Dšk.