Ottův slovník naučný/Aleurites

Údaje o textu
Titulek: Aleurites
Autor: Josef Dědeček, Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 779. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aleurites: 1) A. Forster. rod pryšcovitých rostlin s květy jednodomými o 5 kališních a korunních listech a 5 žlazách volných nebo v terč srůstajících. Tyčinek mnoho. Vaječník jest 2–5pouzdrý, v tobolku nebo peckovici z 2–5 jednosemenných pouzder složenou dorůstající. A. roste stromovitě v tropických končinách Asie a Okeanie ve více druzích s listy zubatými nebo laločnatými, dlanitožilnými a s květy hroznovitými; tyto z vrcholíčků složené, z nichž každý mívá po jednom samičím květu uprostřed. Müller rozdělil rod tento v sekci Camirium, Dryandra a Reutiales, jejichž druhy uvádějí se pod rozličnými synonymy, jako Elaeococcus Spreng., Dryandra Thunb., Vernicia Lour. a j. – A. jsou důležitými rostlinami, jako na př. A. cordata Müll., jejíž oleje potřebují k natírání i napouštění dřeva a j. látek, aby nepromokaly a se nekazily. A. moluccana W. jest známým prostředkem počišťovacím, jemuž doma té ceny se přikládá, jako jinde semenům z Ricinu nebo Crotonu (C. Tiglium). – 2) A. triloba Forst., velký strom rostoucí v různých částech Indie (v Travankoru, Majsúru, na vých. pobřeží, v Bengalu) jakož i na Cejloně atd. Domorodci jedí rádi plody, jež chutnají poněkud jako vlaské ořechy. Z jádra ořechu tlačí se olej, který jest jemné, ale jisté purgativum, dosti příjemný k užívání. Zbytek po vytlačení oleje jest dobrou potravou pro dobytek a užitečnou mrvou. Děd. Fl.