Ottův slovník naučný/Aleksijev

Údaje o textu
Titulek: Aleksijev
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 767. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aleksijev Andrija Dračanin (Andreas de Durachio), stavitel a kamenník XV. stol., rodilý v Drači; věk svůj prožil v Dalmacii (ve Splitu, Šibeniku, Trogiru a Rabu). Stavby jeho, téměř výhradně chrámové, vyrovnají se úplně současným stavbám západním. Mnohé z nich zachovaly se podnes, jako kaple sv. Kateřiny ve Splitu a j., křestná kaple sv. Jana ve hlavním chrámě trogirském (r. 1466) a j. Hlavním dílem A-ovým jest kaple sv. Jana, biskupa trogirského, ochránce města. U současníků docházel A. veliké úcty jako vynikající odborník. Zemřel ve Splitu po r. 1503. Žákem jeho byl slavný Michal Namacić.