Ottův slovník naučný/Alectryon

Údaje o textu
Titulek: Alectryon
Autor: Josef Dědeček
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 764. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alectryon Gaertn., rod z čeledi Sapindaceae, rostoucí na Novém Zeelandu pouze jediným druhem A. excelsum Gaertn. Týž jest statným stromem s lichozpeřenými, na rubu lesklými listy, v jejichž úžlabinách, ne-li na konci, jsou složené hrozny květní. Květy polygamické-dvoudomé jsou bezplátečné, se 4–5 l. kalichem a 5–8 tyčinkami. Samičí vynikají nepravidelně opak srdčitým, jednovaječným semenníkem, z něhož neobyčejný plod povstává. Týž jest nepravidelně hruškovitý, na širokém konci ohnutým ostnem a protilehlým hrbolem označený, suchý a leda jen nestejně a na příč pukající. Vezpod a kolem jádra jeho jest značný dužnatý míšek, do něhož s horní části ponořeno skroucené semeno se spirálně svinutými dělohami. Plody jsou oblíbenou potravou a ze semen tlačí se olej. Děd.