Ottův slovník naučný/Albo

Údaje o textu
Titulek: Albo
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 730. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Albo Josef, rabbí, proslulý židovský scholastický filosof a theolog XV. stol. († r. 1428), zvaný »božský filosof«. Pocházeje ze Sorie v Kastilii upoutal na se pozornost veřejnou náboženskou disputací, kterou měl ve spolku s jinými rabbími s bývalým rabbím Josuem Lorgui, tehdy křesťanským proselytou Geronimem de Santa Fé (a Santa Fide). Disputace ta konala se r. 1413–14 v Tortose před papežem Benediktem XIII. Rabbí podlehli a 5000 židů přestoupilo na křesťanství. Aby věrouku židovskou soustavně vyložil a židovství obhájil, napsal A. Sefer ikkárím (Kniha základu 1425, vytištěna r. 1544 v Benátkách). Dílo toto jest v dějinách žid. theologie epochální; v něm ukazuje se poprvé charakteristický proud v židovské scholastice doby oné, totiž úpadek aristotelismu a návrat ku vlastním a přirozeným podkladům júdaismu. A. zde redukuje 13 článků žid. vyznání víry, které byl formuloval veliký Mojžíš Maimonides, na 3, a sice: jsoucnost jednotného boha, zjevení starozákonní a nesmrtelnost duše (odplata po smrti). Mesiáše určitě se nedotkl, a proto zůstali pravověrní při vyznání Maimonidově.