Ottův slovník naučný/Alantsee

Údaje o textu
Titulek: Alantsee
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 682. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alantsee, bratři Leonhard a Lukáš, první knihkupci ve Vídni po zavedení knihtiskařství. Přistěhovali se r. 1505 z Augšpurka, kde již dříve měli knihkupectví. Z Vídně pak zjednali si obchodní spojení až s Benátkami a s Italií. – První kniha nákladem jejich ve Vídni vydaná vyšla r. 1511 a má titul: De fienda Cruce Babtistae Rhegiensis Episcopi Carmen tam elegans quam devotum. Leonhard A., starší bratr, † 7. ledna 1518 zanechav veliké jmění. – Lukáš po smrti bratrově vedl obchod sám, byl muž velmi učený, později změnil své jméno v Tegniphilus. Zemřel roku 1522. – Urban A., Lukášův syn, po smrti otcově spravoval knihkupectví sám, ale † již 1531.