Ottův slovník naučný/Akvapim

Údaje o textu
Titulek: Akvapim
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 670–671. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Akvapim, africká krajina na Zlatém pobřeží v Horní Guinei. Prostírá se po obou stranách řeky Sekkumu mezi řekou Ainsu na záp., Akkrou na jihu, řekou Elau na vých. a krajinami Akim a Akvampu na sev. Hlavním městem je Akropong. Obyvatelé jsou černošského původu a mluví nářečím otšui, na Zlatém pobřeží obvyklým. Zabývají se polním hospodářstvím, obchodem a některými odvětvími průmyslu. Pod vlivem anglickým přivykají znenáhla civilisaci a přijímají křesťanství, tak že již domorodci na kněžství se zřizují.