Ottův slovník naučný/Akroaesthesia

Údaje o textu
Titulek: Akroaesthesia
Autor: Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 645. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akroaesthesia (z řec.) nazývá se zjemnělý cit končetin jak u různých čivných chorob a zejména v hysterii se vyskýtá. Jeť známo, že osoby hysterické reagují po popudech, jichž obyčejný zdravý člověk nečije. Zjemnělé čití nevztahuje se tu ovšem pouze ku hmatu, nýbrž bývá i zostřenou percepcí popudů ostatních smyslů provázeno. Peč.