Ottův slovník naučný/Akragas (umělec)

Údaje o textu
Titulek: Akragas
Autor: Hynek Vysoký
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 643. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akragas, slavný řecký ciselér, vedlé Mentora nejproslulejší umělec ve svém oboru. Plinius starší (Nat. hist. XXXIII, 154–155) uvádí jeho pohár chovaný ve chrámu Dionysově na Rhodu, na němž zobrazeni byli Kentaurové a Bakchantky, a pak ještě jeden pohár, na němž zobrazeny byly scény lovecké O době, v níž A. žil. Plinius se nezmiňuje Srv. Brunn: Gesch. d. griech. Künstler, II., str. 401. Vý.