Ottův slovník naučný/Akontios

Údaje o textu
Titulek: Akontios
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 641. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akontios (Ἀκόντιος), lat. Acontius, jinoch z ostrova Kea, jenž lstí dosáhl ruky a srdce vznešené dívky Kydippy. – Mythus o tom spracovaný prvotně Kallimachem v básni na nás nedochované přešel odtud též ve spisy jiné a vyprávěl se s některými obměnami také o jiných milencích, jmenovitě o Hermocharovi a Ktésylle. Srv. Buttmann, Mythol. 2, 115a a n. Dnl.